V18   VÄSTERÅN   Öfre Söderby Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1754-1758 A I/2B 2464.32.105600 72        
1754-1758 A I/2B 2464.32.106800 94        
1754-1758 A I/2B 2464.51.1900 124