S71   SÖDERBYTORP BÅTSMANSTORP   Nedre Söderby Rote
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1735-1749 A I/1B 2464.30.44900 216