S47   Svalkulla   Aska Rote          
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1735-1749 A I/1B 2464.30.37700 75        
1735-1749 A I/1B 2464.30.43900 196        
1750-1753 A I/1B 2464.30.51400 348        
1755-1755 A I/2B 2464.32.105300 65        
1756-1756 A I/2B 2464.32.106900 94        
1758-1758 A I/2B 2464.51.4400 174        
1759-1768 A I/3A 2464.52.10200 49        
1769-1778 A I/4B 2464.55.65900 79        
1779-1789 A I/5B 2464.57.104200 73        
1790-1798 A I/6B 2464.14.36300 59