N1   NILSBERG   Gudby Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1861-1865  A I/19A 2464.49.52300 259 A I/19 00047022_00 263 Nybygge 1863
              Flyttad till Södra boken